در گوشی با خدا

هرچه قدر هم که بگویی نه، به همان بزرگی خودت قسم ،گاهی کسی باید باشد که تنگ در آغوشت بگیرد و بگذارد اشکهایت سرازیر شود و آرام در گوشت زمزمه کند:" دیوونه من باهاتم. گور بابای همه دنیا." تا تو یادت نرود که هنوز گوشه امنی در دنیا برای زندگی کردن هست...

/ 8 نظر / 6 بازدید
نسیم

شنبه 13 تیر1388 ساعت: 11:42 توسط:یلدا دلم سوخت برای خدا.

نسیم

شنبه 13 تیر1388 ساعت: 12:11 توسط:امیرحسین می فهمم کاملن

نسیم

شنبه 13 تیر1388 ساعت: 12:35 توسط:داروگ گاهي بايد ...

نسیم

شنبه 13 تیر1388 ساعت: 16:44 توسط:نسیم همیشه هست...

نسیم

یکشنبه 14 تیر1388 ساعت: 2:34 توسط:نسیم شمال می شنوه ...مگه نه؟

نسیم

یکشنبه 14 تیر1388 ساعت: 8:17 توسط:فردریک مورو گوشه ی امنتو با هیچی عوض نکن به هرچی گوشه ی امنه حسودی م میشه من به گوشه های امن اعتقاد دارم بهترین گوشه ها گوشه های امن اند گوشه گوشه ی من ناامن است

نسیم

دوشنبه 15 تیر1388 ساعت: 13:51 توسط:..... [گل]

نسیم

سه شنبه 16 تیر1388 ساعت: 8:53 توسط:فردریک مورو یکی هم به من بگه گور بابای دنیا کشت منو این دنبا !!