عیش مدام*

گاهی اوقات

دلم

خسته اش می شود

می ایستم

نفسی تازه می کنم

نفسی تازه می کند

و دوباره

از نو

عاشقت می شویم ...

*عنوان نام کتابی است از یوسا

/ 7 نظر / 5 بازدید
نسیم

یکشنبه 10 آبان1388 ساعت: 16:32 توسط:لیلی.. نفسی تازه میکنم نفسی تازه میکند..

نسیم

یکشنبه 10 آبان1388 ساعت: 17:49 توسط:من هر چیزی از این زندگی را دوست نداشته باشم این عیش مدام را دوست دارم از روزی که دوراس را دست گرفتم فهمیدم عیش مدام یعنی چه حالا ودیعه ی عیش مدام از یوسا ست به تو..... پس نفس تازه کن و عاشق شو دم به دم.....

نسیم

دوشنبه 11 آبان1388 ساعت: 13:21 توسط:علی زیبا بود باید حس جالبی باشه...

نسیم

دوشنبه 11 آبان1388 ساعت: 13:29 توسط:آیات زمینی نخوانده ام از یوسا کتاب سخت شده است این روزها

نسیم

سه شنبه 12 آبان1388 ساعت: 20:12 توسط:elham* مهربون نوشتی .،

نسیم

چهارشنبه 13 آبان1388 ساعت: 1:21 توسط:شیوا شین دل من که در عاشقیت خستگی ناپذیره...تندتر می زنه اما هیچ وقت نمی ایسته!!! عاشقیت عیش مدامت باد

نسیم

چهارشنبه 13 آبان1388 ساعت: 14:10 توسط:حکایه بسیار زیبا بود این شعر زیبا[گل]