راهی اگر هست باید رفت

من آدم جسوری ام تا زمانی که زخم نخورده باشم، نترسیده باشم. زخمی که بشوم ترس می کشاندم در لاک خودش، می مانم همان جا، جسارتم می ماند پشت در. دور ترسم یک خط قرمز می کشم ، هی از توی لاکم زیرچشمی نگاهش می کنم و هی دورش می زنم. گربه وحشی می شوم این جور مواقع، از این گربه ها که گیر می کنند جایی و بعد می خواهی نجاتشان بدهی ولی پنجولت می کشند و زخمی ات می کنند و خودشان را الکی به در و دیوار می زنند. نجات دهنده های خونین و مالینی دارم من و نسیمی که دندان نشان می دهد و می غرد و خطابه سر می دهد تا آن موجودِ کوچکِ ترسانِ تنها را نبینند. و هی زخم می زند، بیشتر از همه به خودش، و همین طور زخم می آید روی زخمش و حسرت روی حسرت که کاش کسی جایی مدارا می کرد با او، حوصله اش را اگر نداشت می زد توی گوشش اصلا، برخورد فیزیکی حتی و چهار تا فحش. کاش اینطور بی هوا رها نمی شد تا معلق بماند مثل غبار و روزگار سیلی بزند بهش، آنچنان که دردش جاگیر شود در تنش، حک شود روی روحش تا زندگی بعدی، روزگار دیگر، جهان موازی ، تا ابد اصلا ...

حرفم این نبود ولی، خواستم از دختری بگویم که آخر هفته زد به دل جاده، و می ترسید از آن راه، از رانندگی در آن راه، از آن 100 کیلومتری که به اندازه همه کیلومترهای دنیا ازش وحشت داشت، از خاطره تصادفی که زنده مانده بود به معجزه. همینطور به سرش زد بعد از هشت سال، ترس را گذاشت در خانه، راهی شد، جاده را تا ته رفت و برگشت یک نفس و وقتی رسید ترس رفته بود. می خواست به خودش ثابت کند ترس ماندنی نیست. قرار بود بیایم بنویسم به گمانم وقتش است بیاستم چشم در چشم زخمهای بزرگتر، جدیتر و نترسم و جسور باشم دوباره. نشد اما. آخرش دوباره رسیدم به کاش، به حسرت، به آه ... این نیز بگذرد البته ...

/ 9 نظر / 8 بازدید
گلچهره

آدم ها هرکدام زخمیه هزارن تیرند و وقتی داستانشان با هم به آنجایی میرسد که زخم آدم مقابل را میبینند دیگر تاب نمیاورند و بدون مدارا و ملاحظه ای راهشان را می کشند و میروند . بعضی هاشان بی آنکه هواسشان باشد که با دستانشان آدم روبرو را تا کجاها بالا کشیده اند، بی هوا رهایش میکنند و بیمی از سقوطش ندارند آدم ها تقصیری ندارند همه شان زخمی اند.بعضی ها زخمی که خورده اند بی مبالات و نامهربانترشان کرده :(

علیرضا

وقتی کیلومتر 999 اهمیًتش را به رخ همه می کشد وقتی کیلومتر شمار خود را از او هم مهم تر می بیند وقتی موتور ی به نهایت حرارت رسیده خودرا مهمترین می بیند قطره ناچیزی در برابر اقیانوس دل نیستند .

این وبلاگ شعبه دیگری ندارد

سلام ناراحت نباش/غم داره وبلاگت/ راستی برای این داغهای تازه هم ناراحت شدیم . افسوس.میخونم نظرات اون پستتو بیا به کلبم

کتا

جاده ... جاده اما همیشه ترس دارد

فرناز

ارام..آرام دخنرجان...همین هم کار کمی نبوده

علی

ترس ماندنی نیست. اما گاهی می شود از آن خوب فرار کرد. شاید اگر سالها بگذرد ترس بیشتر شود. زودتر باید علاجش کرد. زودتر باید با آن رودررو شد.

پرستو

سلام با این پستتون همزادپنداری کردم [گل] موفق باشین