.

قرار بود جهانی در من باشد

وردی جادویی بخوانم

                 و دنیا رنگی شود

من بلد بودم حتی

دوستت دارم را بنویسم در دود یک سیگار

فرو بدهی اش

و من را نفس بکشی

تو بلدتری اما

وقتی می بوسی ام

و نفسهایمان یکی می شود ...

/ 2 نظر / 8 بازدید
مثل همیشه

چه خوب بود .. چه خوبه که هنوز هستی دوست قدیمی

قطمیر

تقریبا دارد یک ماه از تاریخ این نوشته میگذرد و ما در انتظار خواندن حرف های نو...