...

چله نشسته ام از دیشب. به سکوت باید گذراند این روزها را و به صبر. شاید در آن گرگ و میش غروب روز چهلم خدا به انتظارم ایستاده باشد و دریچه ای به من هدیه بدهد رو به روزهای روشن ...

/ 0 نظر / 6 بازدید