پارادایس من

در را که پشت سرم بستم انگار حوایی باشم که از بهشت رانده شده. بهشتی که روز اولش با اشتیاق دیدن مردی شروع  شد که با مینایش زندگی ها کرده بودم. حالا اما هبوط کرده، دوباره میان شهر شلوغ ایستاده بودم و به بهشتم نگاه می کردم با تخته هایی که زیر پا قژقژ می کرد و هوایی که پر بود از بوی خاک و چوب و پشت سر جا گذاشته بودمش. رویایی که همیشه می تواند مرا از این قالب اشتباهی دربیاورد و بشوم آن نسیمی که باید، تمام شده بود. شده بودم دختر لوس غمگینی که از همان لحظه رسیدن، لباس عوض کردن، رفتن روی صحنه، همان وقتی که آن نور مخفی بالای سن تو چشمم میزد، که سعی می کردم درست باشم، درست بخوانم، درست بگویم، هی با خودم تکرار می کردم این آخرین روز است. آنقدرکه وقتی گفتند تمام، قلپ قلپ اشکهایم ریخت و جاسمین نازنینمان بغلم گرفت و با آن لهجه فرانسوی بامزه اش در گوشم گفت: we will meet together very soon girl و من جواب دادم : as soon as possible please

مادرم می گوید صحنه همان سرزمین موعود توست. و من که این روزها هیچ هم ابدی بودن را باور ندارم می دانم یک روز نزدیک با ساز، با صدا، با بدنم دوباره درهای بهشت را باز خواهم کرد ...

/ 16 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گیتی

سلام نسیم جان کاش منم میتونستم به این کشف وشهودها برسم عالمیست

مثل همیشه

چقدر خوب حست رو نوشتی ... خیلی خوب بود مخصوصا اولین جمله در تعریف جاسمین توی اون سایت کمک کرد بهتر بفهممت: Without Jasmin Martorell nothing would exist.

negin

امروزداشتن یک پارادایس شخصی حق هر انسان است.تکبیر[گل]

نسیم

بعضی گریه ها شیرینن .. مهم پیدا کردنشه بقیه ی راه خوب پیش می ره نسیم ... و درها ی بهشت دوباره باز خواهد شد

علیرضا

سلام جالب است ! به گمان من حتی وقتی از متا فیزیک به فیزیک می آیید هم خود تکًه ای از متافیزیک هستید !

شب گلک

چقدر دلم برای خوندنت تنگ شده دختر جان... من چقدر این پارادایس را می فهمم..مال من توی کاغذهای تا نخورده ی سفید و کاهی پنهان شده و وای که چقدر دلتنگش هستم

ندا

میدانم یک روز....با ساز...با آواز...شرایط تغییر میکند...من میدانم

Persian Friends

چقدر شما علاوه بر کار بیرون در کارهای خانه نیز مشارکت می کنید!

نسیم شمال

مادرم می گوید صحنه همان سرزمین موعود توست.

نصیر

چه خوب است که آدمی جهان وسیع درون خود را بیابد و آنگاه در آن زندگی کند و به ان عشق بورزد .بهشتی برای هر صبح و شام