برای تو که مظلومترین حسین زمان ما بودی

دریغا که دیر شناختمت. خودم را می گویم منی که هیچ وقت آنقدر درگیر سیاست نبودم. برای من، تو- تا همین چند وقت پیش حتی- ولیعهد امام بودی که به یکباره برکنار شدی. همان که مادرم با آه ازش یاد می کرد و در کنار بزرگانی چون طالقانی و بهشتی قرارش می داد. برای من اما آن لباست کافی بود تا دلخوریهای تمام این سالها را به حساب تو هم بگذارم. پدر معنوی آرزوهای سبز من این بی انصافی بود، این طور ناگهانی رفتنت. آن هم درست زمانی که داشتیم دلخوش می شدیم به بودنت، داشتیم باورمی کردیم سالها حصر خانگی از آرمانهایت دورت نکرده، داشتیم سایه پدریت را بالای سرمان احساس می کردیم.بگذار هرکه هرچه می خواهد بگوید. بگذار فریاد بلندت را انحراف، آزادگیت را ساده لوحی و شجاعتت را پشت کردن به آرمانها تعبیر کنند. بگذار آیت الله اول اسمت را حذف کنند و کوته بینانه فکر کنند که پیروز میدان اند. ما عشقمان را بدرقه راهت می کنیم عشق فرزندانی که از تو یاد گرفتند آزادگی چیزی نیست که بشود خانه نشینش کرد تبعیدش نمود یا وادارش کرد به سکوت. قدرت را می توان با زور به دست آورد حضرات اما چه خوشتان بیاید چه نه  قلبهای ما از آن کسی است که حتی داعیه رهبری هم نتوانست جلوی حق گویی اش را بگیرد کسی که بیست سال انزوا هم چیزی از حق طلبی اش کم نکرد کسی که تا ابد آیت خدا بر روی زمین باقی خواهد ماند...

/ 7 نظر / 7 بازدید
نسیم

دوشنبه 30 آذر1388 ساعت: 21:58 توسط:فکر با صدای بلند قدیمها شعار میدادند: قائم مقام رهبری / آیت حق منتظری چه خوب که اولی را رها کرد تا دومی را داشته باشد، بر عکسش را اگر گزیده بود دست بالا تا امروز دوام داشت.. دومی اما تا همیشه در تاریخ ماندگار است بگذار خناسان عقده هایشان را خالی کنند بگذار خود را قسیم بهشت و دوزخ بدانند بگذار در توهم خویش بمانند و بمیرند تاریخ همیشه در کمین است...

نسیم

دوشنبه 30 آذر1388 ساعت: 23:39 توسط:مسعود برایِ من تا سال ها فقط عکسی بود در یک قاب و سوالی که پس ذهنم مانده بود.

نسیم

سه شنبه 1 دی1388 ساعت: 11:24 توسط:elham* ..،

نسیم

سه شنبه 1 دی1388 ساعت: 20:33 توسط:لیلا من از دیروز مدام این شعار رو با خودم زمزمه می کنم ! " دیک تا تور نگاه کن ، عزت خدادادیه "

نسیم

چهارشنبه 2 دی1388 ساعت: 13:38 توسط:ک اریز می دونی نسیم ، گاهی من خیال می کنم که می خواستند این طور دور نگهش دارند .

نسیم

جمعه 4 دی1388 ساعت: 13:1 توسط:sk روحشان شاد. واقعا بزرگ مردي را از دست داديم..

نسیم

پنجشنبه 8 بهمن1388 ساعت: 3:15 توسط:آناهیتا واقعا شما دارید برای کی افسوس میخورید اگر او آیت است پس وای به حال بقیه جالبه که همه اینها فراموش شده بودن یهو میریزید زنده اشون کرد یدونه ازاین آیتهاش نشون ما میداد قبل مرگ .افسوس برازدست دادن امامی است که میلیونها جوان سرو دست وجان ریختند برراهش نه کسی که مردم منزجربودن ازنامش