از این من ِ بی من

در من

جوی آبی جاریست

و خیابانهایی یک طرفه

که فقط رفتن را می دانند ...  

/ 6 نظر / 7 بازدید
فرناز

خیبان ها را ول کن..پرواز کن ..من بالهایت را دیده ام...

الی

یک طرفه رفتن بدون برگشت رو دوست دارم[لبخند]

وارطان

ندونی هم یادت می دن به قشنگی...

candle

[گل]

فرناز

اصل حالت خوبه نسیم جانم؟