چرم ساغری

نشسته با رافائل* درونش

چرم را کوفته به دیوار

 آرزو کند می آیی؟

راه منتظر است ...

 

* سکه ای به هوا انداخت و فریاد زد:
-اگر شیر آمد خدا هست!
رافائل سکه را در هوا گرفت و گفت:
-نگاه نکنید چه می توان دانست؟ تصادف شوخی ها می کند.

"چرم ساغری/اونوره دوبالزاک /م.ا.به آذین"

/ 9 نظر / 5 بازدید
یازده دقیقه

شیر آمد؟

گلچهره

یه چیزایی فهمیدم اما نه درست.[نگران]

elham*

-نگاه نکنید چه می توان دانست؟ تصادف شوخی ها می کند. این چقدر جدی چسبید د د د د

ریوان

عجب شوخی می شه [متفکر]

elham*

نه نترکیده بود D:

نسیم شمال

زیادی هم شوخی می کنند... کاش جدی نمی گرفتیمشان

نسیم

چطوری هم نام من.لذت بردم