من این روزها

کار درست شاید این باشد که گاهی گوش بسپری به فرمان دل و آدمها و مناسباتشان را فراموش کنی . کار درست شاید این باشد که چند لحظه فقط چند لحظه فقط و فقط به خودت فکر کنی. و رها کنی هرچه که در دنیاست و بگذاری زندگی جریان داشته باشد همانطور که می خواهد. و آدم ها بیایند و بروند به هم طعنه بزنند فحش بشنوند کار بکنند عاشق شوند دعوا کنند ... زندگی کنند به سبک خودشان. و تو بنشینی در حاشیه به تماشا و بگذاری در سایه روشن حضورت زندگی نورهای کشدار بی رمق از مرکز گریخته اش را بپاشد رویت و تو را که چشمانت را بسته ای نگه دارد از آن همه ساعت های شلوغ و پرازدحام و بگذارد دور از هیاهو در حاشیه خلوت زندگی برای خودت رویا ببافی فارغ از هرآنچه که باید و هرآنچه که نباید. کار درست شاید این باشد گاهی...

/ 6 نظر / 7 بازدید
نسیم

چهارشنبه 9 اردیبهشت1388 ساعت: 10:5 توسط:امیرحسین می دونی تجربه من نشون داده این رویا بافتن ها مثل یک شمشیر دو لبست:وقتی داری رویا ها رو خلق می کنی لذت و آرامش در کاره چون تو رفتی سراغ رویاها ولی از یه جایی به بعد رویاها میان سراغ تو و ازت می خوان محققشون کنی،بهت یاداوری می کنن به دنیا آوردیشون و در برابرشون مسوولی...این شاید سخت ترین بخش بازی رویاها باشه

نسیم

چهارشنبه 9 اردیبهشت1388 ساعت: 16:18 توسط:آیات زمینی گاهی ...

نسیم

چهارشنبه 9 اردیبهشت1388 ساعت: 20:19 توسط:عروسک کوکی شاید این باشد... [گل][گل][گل][ماچ]

نسیم

پنجشنبه 10 اردیبهشت1388 ساعت: 15:34 توسط:عرفان شایدم همیشه...

نسیم

جمعه 11 اردیبهشت1388 ساعت: 16:30 توسط:نسیم گاهی همین باید کرد

نسیم

جمعه 11 اردیبهشت1388 ساعت: 18:48 توسط:آرین زندگی تجربه ای یک باره است. تلخ و شیرینش به کنار. بیشتریان سخت آنرا چسبیده اند و بیشتریان سرزنش می کنند آنان را که زندگی کسانی را ناچیز می شمرند و آرزوشان اینکه نباشند چنین کسانی. چنین باد! آری نباید کشت حتی آنان را که مرگشان بر جهان و زیندگانش چون مرگ یک سلول جنسی نر است از میلیون هایی که ماهی ای به آب ریخته است. ولی اگر روزی, جایی و به راهی مرگ کسی یا کسانی, زندگی می داد به کسانی بیشتر - یا حتی کسی که بیشتر شایسته ماندن است – چه باید کرد؟