روزمره ها

رنگها را بستم به دستم. این جایزه دخترک بود که امروز نه اشکی ریخت، نه سیگاری گیراند، نه دودی بلعید. باران هم که آمد بهش اجازه دادم پابرهنه تا خانه برود. چشمهایش خندید. کفشهایش را با همان دستی گرفت که چهار بند رنگی پیچیده بود دور مچش. یادش رفت به آن روز دور در خیابانی با چهار پیامبر*. به رسم قدیمیترهای آنجا کفشهایش را که درآورد دوستانش خندیدند که "ای بابا. نکن این کارها را." حالا داشت پابرهنه با باران می رفت و کسی نبود بگوید دیوانه و باران پیغمبر تازه اش بود ...

* خیابان پیغمبریه - قزوین

/ 7 نظر / 5 بازدید
candle

و باران پیغمبر تازه اش بود ... [گل]

الی

دیوانگی در باران این عالیـــــــــــــــه[تایید]

فرشید

روزت مبارک فرشته خلقت . . . خدانیستی تو ای مادر ولیکن من به پایت سجده میدارم نمازم را برای تو به پای تو کنون خوانا تر از هر روز میخوانم تورا کوهی زخوبیها،.. "ادامه در وبلاگم"

نعیم

سلام نسیم. خیلی بهتر می نویسی نسیم. دلم برای آن روزها که وبلاگ خوانی می کردم تنگ شده بود. مرا یادت هست؟ حالا که بروم معلوم نیست دوباره کی بخوانمت... دلم برای بچه های گودر هم تنگ شده. نمی شود برگردم. گاهی هم جایم را خالی کنید.

مستانه

منم هنوز توی داشپردم چند تاشون و دارم چند روز پیش موهای دخترم و باهاشون بستم به یاد اوون روزها