زمزمه های عصر یک جمعه خلوت

این همه حسود بودم و نمی دانستم
به نسیمی که از کنارت
موذیانه می گذرد
به چشمهای آشنا و پرآزار،
که بی حیا نگاهت می کند
به آفتابی که فقط تلاش گرم کردن تو را دارد،
حسادت می کنم...
من آنقدر عاشقم
که به طبیعت بدبینم
طبیعت پر از نفسهای آدمی است،
که مرا وادار می کند حسادت کنم
به تنهایی ام
به جهان
به خاطره ای دور از تو...

مسعود کیمیایی

/ 6 نظر / 7 بازدید
محمد

در عصر یک جمعه خلوت چه چیزها که نمیشود خواند....

مسعود

من را یاد فیلم غزل می اندازد...

candle

نسیم عالی بود این انتخابت ...

گلچهره

حتی به هوا حسادت میکنم به صدای پا حسادت میکنم من به نوری که رو دستاته حسادت میکنم واسه دیدن تو با آینه رقابت میکنم[گل]

مهدي

یاد ترانه "حسودی" افتادم که بابک بیات اجراش کرده...