جادوی تو

چه جادویی داری تو؟

که هروقت از راه می رسی

آن تکه گوشت لخت و سنگین افتاده ته سینه ام

هوس پرواز دارد

آمدنت را مردم شهر

از دخترکی می فهمند

که دلش را به نخی بسته

تا هی برای خودش بیخودی بالا نرود ...

پینوشت : کنسرت را پژوهیدیم یا کنسرت ما را پژوهید در هر حال امروز شنبه است و تا اطلاع ثانوی از امتحان خبری نیست.

/ 0 نظر / 5 بازدید