امتحان فرح بخش

   - دیوارتابی را تعریف کنید؟

برگه اول : نوعی تابش ایرانی است که ...

یعنی چه؟ هی می خوانم تابش ایرانی. هی با خودم فکر می کنم من که چنین چیزی نگفتم بهشان، از کجا این را درآورده. اصلا تابش مگر ایرانی، غیر ایرانی دارد. حوصله فکر کردن ندارم.نصف نمره را می دهم و می روم سراغ برگه بعدی.

برگه دوم : نوعی تابش ایرانی است که ...

ای بابا. این دیگر چه صیغه ای است. تمام برگه ها را چک می کنم . به غیر از آنهایی که جواب نداده اند یا کلا خزعبل نوشته اند بقیه همین را مرقوم فرموده اند. معما حل می شود. تقلب کرده اند و یکی از روی جزوه برای بقیه خوانده. فقط مشکل اینجاست  که یا نویسنده جزوه مشکل شنوایی داشته و سر کلاس دیواری را ایرانی نوشته یا خواننده جزوه مشکل بیان داشته بقیه دیواری را ایرانی شنیده اند. همه شان هم کلا پرت یک لحظه فکر نکرده اند این که دارند می نویسند یعنی چه. یا شاید هم فکر کرده اند تابش هم ،بسته به هویت ایرانی- اسلامی تغییر می کند. حالا این وسط یکی از بقیه نابغه تر...

نوشته : نوعی تابش لیوانی است که ...

من از خنده پهن زمین. یعنی همچین دانشجویان نخبه ای دارم من ...

/ 10 نظر / 7 بازدید
ترنم باران آبی آسمان

من دربدر در این دنیای مجازی به دنبال همه آنها می گردم که کم یا بیش خودشان باشد. فکر کنم دوباره برگردم.

فرناز

نسیم وبلاگت چی شده مطالبش باز نمیشه واسه من

candle

:-))

فرناز

حالا چه نمره ای دادی بهشون؟