پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

.

همه که نمی روند همه جایی را دارند که مال خودشان است من می روم من که آغوشت وطنم بود من همان پناهنده سیاسی ام    ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 28 بازدید