پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

...

موهایم خزه بسته تنم شور بیرون طوفان می آید و لنگه های پنجره                شلق، شلق سوت کشتی که از دور و مرد که می رسد عاقبت در ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 16 بازدید