پست های ارسال شده در آبان سال 1389

.

در کدام هوا می خندی که دیگر نشئه صدایت دلم را نمی لرزاند ... زمستان ١٣٨٨ -اجازه هست که بگویم دلم تنگ است؟ برای ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 17 بازدید