پست های ارسال شده در مهر سال 1389

سلام

جایی برای حرف تازه نیست از بس انتهای خطم تو بیا    بگو         سلام من نقطه       سر خط                  آغاز و کلمات من در هوای تو               پرّان               رقصان و ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 16 بازدید