پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

آخر من

آخرش قرار بود تو باشی اما حالا تنها سکوت مانده است و اندوه ناتمام بوسه یک مرد                            یک زن و شعری که آخر ندارد ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 17 بازدید