پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

در سرم غوغایی است

هم منم هم تو هم آغوشیدنهای هرگز نیامده هم بوسه های جامانده هم آرزوهای رفته هم همه رویاها هم همه حسرتها هم همه ات     همه عطرت                    یادت                           ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 17 بازدید