پست های ارسال شده در دی سال 1388

یک سیم،یک کلید، یک ارتباط این هجوم سرد دیگر با هیچ آغوشی گرم نمی شود بیچاره مادرم چشمهایم فقط به چشم او ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید