پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

نذر

نذر کرده ام آن قدر به تو چشم بدوزم تا چشمانم سفید  شود بعدش می توانی در آنها طرحی بکشی که دوستش داشته باشی شاید دلیلی شود برای ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 16 بازدید

...

عاشقانه هایت را که بی پایان بگویی بی هوا بی منت گاهی هم بی صدا شک نکن عاشقت خواهم شد
/ 11 نظر / 15 بازدید