20 خرداد

حضورت

به طعم دارچین می ماند

نیا عزیز دل

فقط گوشه ای پنهان شو

ببین

درها هم که بسته باشند

باز عطر یادت می آید

می پیچد در حوالی روزگارم

جایی در دلم را می سوزاند

و ستاره ای از من متولد می شود ...

- پینوشت ندارد فقط این یک روز لااقل اخمهایت را باز کن...

/ 9 نظر / 5 بازدید
محمد

رفتم به دوردست ها...

negin

در هاهم که بسته باشند...بله این میشه.دیگه چی بگم

میم

همین که می پیچد عطرت... همین که می پیچد عطرت....می پیچد و دیگه هیچکاریش هم نمیشه کرد! لبخند می زنیم!!

فرناز

جایی در دلم را می سوزاند................

فرناز

جایی در دلم را می سوزاند................