برای خود غمگینم و برای دستی که نیست

"حبل المتینی"  نیست

 و کسی

که روزی می گفت

"ان مع العسر یسرا"

 در دورترین غار جهان

 پیغمبرهایش را چال می کند ...

/ 9 نظر / 7 بازدید
پندار پارسا

همانگونه که نهنگ ها، پیامبران گناهکار محبوس خویش را قی کردند...

الی

به امید روزی که ...

سفیدبرفی

این روزها هیچ چیز نیست...تا دلت بخواهد غم هست فقط...حتا زندگی دیگر نیست...

فرناز

نوشته شما که شاهکار ..جواب پندار رو دوست داشتم

مثل همیشه

همه چیز درد داره این روزها ... حتی اونی که از "حبل ورید" نزدیکتره

candle

باور نمی کنم .

نصیر

عالی بود . تکان دهنده .کاش از آغاز هیچ حبل... نمیبود.

مستانه

خسته ام نسیم میتونم بشینم و همه این صفحه رو بخونم چه شعر قشنگی 25 ام همه زیر سایه ازادی گریه کردیم و راه رفتیم