عشق

... میان عاشق و معشوق هیچ فاصله ای نیست. یعنی اینکه معشوق عاشق را می خواسته است پیش از زمانی بوده که عاشق معشوق را می خواسته است. بلکه باید گفت همه ناز و کرشمه های معشوقانه ابتدا از عاشق سر می زند. زیرا که عاشق پیش از وجود خویش خواستار معشوق نبوده است اما معشوق پیش از وجود عاشق خواستار عاشق بوده است. چنانکه شیخ ابوالحسن خرقانی گفته است:" خواست او بود که ما را خواست!"

 چه آمد روی بر رویم که باشم من که من باشم؟

که آنگه خوش بوم با او که من بی خویشتن باشم

مرا گر مایه ای بینی بدان کان مایه او باشد

بر او گر سایه ای بینی بدان کان سایه من باشم...

*مرصاد العباد من المبداء الی المعاد اثر نجم الدین رازی

/ 3 نظر / 5 بازدید
نسیم

سه شنبه 1 اردیبهشت1388 ساعت: 9:13 توسط:همنشین سلام سلام نسیم خانم مظلوم دعا کن من عاشق هم به معشوقم برسم امیدوارم راستی اومدم که بیایی منتظرتم خبرم کن حتما حتما حتما [گل]

نسیم

سه شنبه 1 اردیبهشت1388 ساعت: 10:1 توسط:امیرحسین میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست/تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

نسیم

سه شنبه 1 اردیبهشت1388 ساعت: 10:57 توسط:داروگ یعنی پس دلبری کرده و معشوق شده! منم یاد همین شعر افتادم که امیرحسین نوشته