تولد دو سالگی ولوج یا سگ لرز بزن برادر

کسانی در میدان تحریر زیر چرخهای اتوبوس له می شوند، در دانشگاه تهران دیک.تاتورها پشت هم را خالی می کنند، از قاهره پیغام می رسد که گر اگر طبیب بودی برادر من ...  اخبار میلی اما چیز دیگری می گوید.

و من جلوی تلویزیون دستکش می بافم برای خودم خوشرنگ و کثیفهایش را پاک می کنم و نمی دانم چرا اینها خودجوششان که تمام شد جمع نمی شوند بروند خانه؟ چرا هی ولو اند در خیابان این شبها؟ چرا هی می آیند ماشین آدم را زیر و رو می کنند و گوله کاموای خوشرنگ آدم را پرت می کنند زیر پا و می پرسند تنهایی؟ که آخه الاغ آدم اگر تنها نباشد که دستکش نمی بافد. شال گردن می بافد آنهم نه برای خودش. نمی فهمند که اینها را. همین است که سرگردان خیابانهای سرد شهرند از ترس ما که لمیده ایم کنار آتش بخاری، قاطی کامواهای رنگی. همین است که آنها همه اش دنبال عکس می گردند که این و آن را به هم وصل کنند و شاهد از غیب بیاورند و ما ذوق می کنیم از اخبار قاهره . برای اینکه آنها نمی فهمند آنچه محو می کند دیک.تاتورها را برق نگاه آدمهاست و شوقشان برای ادامه زندگی، نه "مرگ بر"هاشان. و آنها نمی فهمند زندگی یعنی همین آتش بخاری، همین کامواهای رنگی، همین دوسالگی ولوج آچقالی من. یعنی ببین، من هستم بی فریاد "الموت" . یعنی همین که من پر از زندگی برای ولوجم تولد بگیرم و آنها کف خیابان سگ لرز بزنند ...

/ 20 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ن گ ا ر ش

هی نسیم.. گاه طوفان می شوی و فرو می روی در سلول های مغزم.. ولوج مبارک..

نگین

1-تولد ولوج مبارک. نسیم عزیز[گل] 2-دلم اب شد برای بافتنی بافتن. 3-دلم برای قیام مصر سوخت. 4-.کلا دلم...

ترنم باران آبی آسمان

آره دیگه همینجوریه همه تولدها با مرگی گره خورده پروانه با پیله گرما با سرما بهار با زمستان و این ولوج عجب حکایتی است که دل را تاب عاشقانه می دهد از زمین تا آسمان همه چیز از معماری یک نسیم آغاز می شود که می دمد روح طوفان را در یک تکه خاک ناچیز و تا آخر دنیا بیتابی...بی تاب...بی تا...ب باشید برقرار.

ترنم باران آبی آسمان

آره دیگه همینجوریه همه تولدها با مرگی گره خورده پروانه با پیله گرما با سرما بهار با زمستان و این ولوج عجب حکایتی است که دل را تاب عاشقانه می دهد از زمین تا آسمان همه چیز از معماری یک نسیم آغاز می شود که می دمد روح طوفان را در یک تکه خاک ناچیز و تا آخر دنیا بیتابی...بی تاب...بی تا...ب باشید برقرار.

مهرزاد

عالی کلا کلاف کاموا چیز ارامبخشیه از هر نظر منم نوزدهم تولد بلاگم بود حس نوشتن درباره ‌ش نبود ولی تولد مال تو مبارک سلام

خاموش

... ولوج ات جان مرا تازه کرد رفیق! ...

سفیدبرفی

کاموا بباف.. اما نگذار هنگام خیالبافی تارو پود خیالهایت را یاد آنها پر کند...شکاف خیال درد دارد..شاید شکاف دادن کاموا نیز برای او درد داشته باشد!... دو سالگی ولوجت مبارک!...زیاد زیاد تبریک بابت بودنت که باعث بودنش است![چشمک]