۸/۸/۸۸

زمانی حوالی سال ۸۰ بود. بچه هایی بودیم که خیال می کردیم بزرگ شده ایم از بس آن کارتی که دستمان داده بودند ما را برده بود به عرش اعلا. و آن عنوانی که همیشه برای ما باقی خواهد ماند. بچه های معماری ۸۰ دانشگاه قزوین.

۴ سال بعد دوست بودیم و همراه. با هم زندگی کرده بودیم. یاد گرفته بودیم. شیطنت کرده بودیم. خندیده بودیم گریه کرده بودیم عاشقی هم. بار غم هم را به دوش کشیدیم. تنهاییهایمان را با هم قسمت کردیم. دلتنگیهایمان را بغضهایمان را بی عرضه گیهایمان را گاه حتی. ترسهایمان را از شب تنها ماندن تجربه هایمان را از تنها زندگی کردن غربتمان را از شهری که مال ما نبود . ۴ سال بعد ما همان بچه ها بودیم که با هم بزرگ شده بودیم و داشتیم می رفتیم بزرگیمان را جای دیگری خرج کنیم بی هم و در شهرهایی غیر از آن شهری که مال ما شده بود از بس سرریز بود از خاطراتمان. وعده دیدارمان هم شد ۸/۸/۸۸ ساعت ۸ و ۸۸ دقیقه تا شاید بار دلتنگی خفه مان نکند تا آن روز  

امروز ۸/۸/۸۸ بود. هر حرفی از امروز حق مطلب نیست به گمانم از بس روحم را بعد از مدتها تازه کردید بچه های معماری ۸۰ قزوین...

/ 7 نظر / 5 بازدید
نسیم

جمعه 8 آبان1388 ساعت: 22:47 توسط:ماي موتوس چه حس خوبيه... [گل][گل]

نسیم

شنبه 9 آبان1388 ساعت: 3:59 توسط:عرفان پس ما بالاخره نمردیم و خبر محقق شدن یکی از این وعده های کذا رو شنیدیم..

نسیم

شنبه 9 آبان1388 ساعت: 10:0 توسط:امیرحسین جالبه تو سومین نفری هستی که هشت هشت با دوستات قرار داشتی...انگار موجش خیلی همه گیر بوده

نسیم

شنبه 9 آبان1388 ساعت: 12:21 توسط:شاه رخ ياد ضيافت مسعود كيميايي افتادم

نسیم

شنبه 9 آبان1388 ساعت: 12:23 توسط:لیلی.. چه خوب که دیدیشون [لبخند]

نسیم

شنبه 9 آبان1388 ساعت: 23:17 توسط:مریم اااا تو هم 80ای هستی؟ پس هم سنیم[لبخند]

نسیم

دوشنبه 11 آبان1388 ساعت: 13:22 توسط:علی ایشالا 9/9/99 [نیشخند]