من می نویسم اما تو نخوان

یک وقتهایی در زندگانی هست که تلخی. که این تلخی آمده تا زیر پوستت آماس کرده و دارد می ترکاندت. که دارد رد می اندازد روی تنت روی روحت. می خراشد و می رود. و بعد چون هرچه بگویی غر می شود جلوی دهانت را می گیری دست خودت در دستت می نشانی اش و هی تو گوشش زمزمه می کنی که تمام می شود که این نیز بگذرد. و بعدش می خندی نه از ته دل البته و سربه سر می گذاری با همه اما آن منی که نشاندی اش در درونت هی پا بر زمین می کوبد که:" چه شد؟ تمام نشد که." و لب ورمی چیند و تو دلت می سوزد برایش که این طور کز کرده و هیچ کس نمی فهمد که چقدر بارانی است. و آن وقت است که دلت می خواهد غر بزنی شاید کسی پیدا شد در گوشت زمزمه کرد که:" همه چی درست می شه دیوونه."  و این طوری است که یک غرنامه شکل می گیرد...

/ 6 نظر / 6 بازدید
نسیم

دوشنبه 4 خرداد1388 ساعت: 21:2 توسط:عرفان خب آدمیزاده دیگه...

نسیم

دوشنبه 4 خرداد1388 ساعت: 21:53 توسط:امیرحسین یادم باشد یک روزی پستی بنویسم با اسم در ستایش غر و منبر بروم برایتان که غر زدن تا چه حد می تواند نماد نزدیکی آدمی با خویشتن خویشش و پذیرش خودش در تمامیت باشد...یادم رفت شما یادم بیانداز نسیم جان!

نسیم

سه شنبه 5 خرداد1388 ساعت: 10:5 توسط:elham* باید غم رو برقصی.,

نسیم

سه شنبه 5 خرداد1388 ساعت: 10:33 توسط:امیرحسین نسیم عزیز!من یه متنی که دیروز بر اساسش حرف زدم رو دارم.منتها نمی دونم ای میلت فعاله؟اگر دلت خواست پیرو کامنت ملوکانتون شفاف سازی کن متن رو چطور بهت برسونم

نسیم

سه شنبه 5 خرداد1388 ساعت: 11:42 توسط:سیاوش کسرایی تلخی برای هر وجودی لازم است. ولی اگر غرو لند نتیجه اش شود فقط برای انسانهایی خوب است که همیشه دو گوش شنونده و ایثارگر دارند ...

نسیم

سه شنبه 5 خرداد1388 ساعت: 18:28 توسط:لیلا همه چی درست میشه دیوونه ! غصه اش رو نخور .