عاشقانه آخر

می دانی که تمام عاشقانه های منی؟

چشمانم این را می گوید

اما تو چیزی نگو

لبخندی نزن

دانستنش تنها بارم را سنگین تر می کند

این دم رفتن

چشمانت را ببند

و بگذار بروم

بی آنکه فهمیده باشم که می دانی

/ 0 نظر / 5 بازدید