لحظه عاشقی

زندگی

برای من

آن لحظه ای است

که در جذبه چشمان تو

گم می شوم...

/ 4 نظر / 5 بازدید
نسیم

یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت: 9:7 توسط:محمد از لبنان سلام شعر بسیار زیبایی است. عاشق و پاینده باشید[گل]

نسیم

یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت: 9:11 توسط:امیرحسین گویند که لحظه ایست روییدن عشق...

نسیم

یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت: 10:55 توسط:داروگ [قلب] داشتیم؟جرات داری عمومی بفرست[نیشخند]

نسیم

یکشنبه 30 فروردین1388 ساعت: 14:57 توسط:عرفان زندگی شاید همین باشد...