از این روزها

غریبه شده ام با خودم این روزها. شده ام مثل اسمی که هرچه بیشتر تکرارش می کنی بی معناتر می شود برایت. بی معنا شده ام برای خودم. تردید این روزهایم را که بگیری ، هیچ از من نمی ماند. شهامتم را جایی که نمی دانم کجاست جا گذاشته ام و همین طور مانده ام پشت خطوط بدنم.وقتی دستهایم خالیست از جسارت، تنم هم دیگر با من نیست. سفت چسبیده سرجایش و خیال تکان خوردن هم ندارد. آن من بدبین درونم  دست از سرم برنمی دارد و هی زهر می ریزد در کلامم و هی زهر می پاشد به دنیایم. و نمی گذارد چشمهایم مهربان باشد و نمی گذارد دنیا با من مهربان باشد.

 اما خوب گوش کن غرغرو ... این بار دیگر نمی گذارم رنگی را که جاری شده در زندگیم پاک کنی. چند لحظه امان بده به این من بیچاره و فقط گوش کن .صدای قدمهایش را می شنوی؟ رویای تازه ای در راه است...

/ 6 نظر / 7 بازدید
نسیم

چهارشنبه 13 خرداد1388 ساعت: 13:36 توسط:امیرحسین سپاس مر خدای رویاهای نو...

نسیم

چهارشنبه 13 خرداد1388 ساعت: 14:37 توسط:داروگ [لبخند]نذار نسيم جان.. رنگ بپاش رو زندگيت و بهش ! اجازه نده سياه و سفيدش كنه... نذار[ماچ]

نسیم

چهارشنبه 13 خرداد1388 ساعت: 21:30 توسط:عروسک کوکی فدای نسیم و این رویای تازه... [قلب][ماچ]رنگیش کن عزیزم، تا میتونی... [ماچ]

نسیم

چهارشنبه 13 خرداد1388 ساعت: 21:40 توسط:نسیم رویا همون رسیدنه...خوب بهش فکر کن

نسیم

پنجشنبه 14 خرداد1388 ساعت: 13:55 توسط:elham* همه ی اسم هارو که تکرار می کنی بی معنا نمی شن.،

نسیم

جمعه 15 خرداد1388 ساعت: 12:53 توسط:نیکی جومپی همیشه با رویاهای خوب باشی سلام و البته متعین بشن رویاهات