دمی با حافظ

می گن چهارشنبه ها روز حافظه. وقت اذان مخصوصا. و نمی دونم خودت خبر داری یا نه حافظ؟ یه موقعهایی این غزلهایت بدجور جواب تمام سرگردونیهای ماست. مثل همین غزلت که از غروب تا حالا یه رنگ دیگه پاشیده به روزهای مزخرف این چند وقت...

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست       آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود       در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...

/ 8 نظر / 6 بازدید
نسیم

پنجشنبه 1 مرداد1388 ساعت: 0:17 توسط:امیرحسین مهمان حضرت حافظ شدن همیشه لذت دارد

نسیم

پنجشنبه 1 مرداد1388 ساعت: 0:56 توسط:سیاوش کسرایی ولی من سبک دیگه ای دارم برای جواب گرفتن از سرگردونی ...

نسیم

پنجشنبه 1 مرداد1388 ساعت: 1:18 توسط:یلدا عجب شعری ... مثل شراب ... مثل سماع.. مثل امید.. قلبم را تکاند.

نسیم

پنجشنبه 1 مرداد1388 ساعت: 1:18 توسط:آیات زمینی [گل]

نسیم

پنجشنبه 1 مرداد1388 ساعت: 1:46 توسط:عرفان حافظ شکر است!

نسیم

پنجشنبه 1 مرداد1388 ساعت: 8:3 توسط:گندم در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي .........چه ربطي داشت؟

نسیم

پنجشنبه 1 مرداد1388 ساعت: 10:29 توسط:امیرحسین حافظ هم تقریبن همون حرف دی اچ لارنس رو می زنه انگار...روایت ها فقط مختلفن

نسیم

پنجشنبه 1 مرداد1388 ساعت: 17:35 توسط:.... [گل]