حرفهایی از ته ته دل+ یک سال

حرفهایی از ته ته دل

کافی بود سرت را برمی گرداندی

من هنوز ایستاده ام

چرا هیچ کس مرا نمی بیند؟

کسی با من قرار سینما نمی گذارد؟

کسی نگرانم نمی شود؟

همیشه تنها چای می خورم

تنها تب می کنم

تنها موسیقی گوش می دهم

فکر می کنم "تنها" یک آدم است

که این جا خانه کرده

اگر آدم است

چرا مرا نمی بوسد؟

بلند می گویم

و خوب گوش کن "تنها"

من

بوسیدن را خیلی دوست دارم

فخری برزنده

پینوشت توضیحی : روزهایی است که دلت به درد می آید از تنهاییهای تمام عمرت دقیقا وقتی فکر می کنی که با آن خو گرفته ای. روزهایی است که خلوتت بدجور توی ذوق می زند و یادت می اندازد تنهایی از آن دردهایی است که هیچ وقت برایت عادت نمی شود حتی اگر تمام عمرت را با آن سر کرده باشی. روزهایی هست که ...

پینوشت توضیحی تر: بد نیست آدم گاهی هم سرک بکشد به گذشته. همین دیگر. هیچ حرف تازه ای نیست...

/ 4 نظر / 8 بازدید
نسیم

جمعه 30 بهمن1388 ساعت: 22:46 توسط:مسعود بعضی وقتا هم گذشته مدام باهات میاد مثلِ سایه... بعضی وقتا حس بدیه این همراه بودن همیشگی گذشته

نسیم

شنبه 1 اسفند1388 ساعت: 13:23 توسط:ک اریز چرا من یک چیزهایی را توی گورد می بینم اما ایونها اینجا نیستن ؟ وب سایت ایمیل

نسیم

شنبه 1 اسفند1388 ساعت: 13:25 توسط:ک اریز گورد همان گودر

سمیرا

تنهایی از آن دردهایی است که هیچ وقت برایت عادت نمیشود حتی اگر تمام عمرت را با آن سر کرده باشی! خیلی قشنگ بود مرسی![دست][ماچ]