.

مردی از اینجا می گذشت

در دستانش طوفان داشت

از رقص پرده فهمیدم در آغوش پنجره

و از موهایم

                رها

و از دامنم

                روان

 از باد

                 که می پیچید بین کلماتم

و  از شعرهایم

                 که با خود برد

 از من

                 که مانده

                     جا مانده با موهایی آشفته

و از دلم

 آخ

 از دلم ...

/ 5 نظر / 6 بازدید
الی

چند بار خواندم و لذت بردم عالی بود[تایید]

شب گلک

مرسی نسیم جان برای زیبایی نوشته هات

گلچهره

عالی عالی عالی[ماچ]

candle

خیــــــــــــــلی زیاد چسبید .