کنعان

تِرَک ها همه اسم دارند. شوخ وشنگترینش اسمش میناست. مرا می برد به روزهای خوب، روزهای دلنشینِ درخشان. آواها عطر آن روزها را دارند، می آید می نشیند تا زیر دماغم و من می شوم همان دختری که زیر آن سرشاخه ها، کنار آن جوی آب می رفت و ملکه آن نواحی بود. همان که دلش گرفت برای مینا. که فکر می کرد کنعان زیر آن درخت باید تمام می شد. مینا می ماند همانجا تا ته دنیا، هی نمی ماند بین رفتن و ماندن. دوست نداشت مینا مجبور شود به تصمیم. اصلا هیچ زنی نباید بماند سر دوراهی. دوراهی ها حضور می خواهند. زنها دستشان که خالی شد و پشتشان، دوراهی را نمی روند. گم می شوند. بی آغوش که بمانند می روند که نرسند. گور می شوند. حالا اینها را می داند. حالا که زنی است نه مانده، نه رفته، فقط نشسته با این نوا زار می زند و روحش جایی حوالی آن روزها جا مانده ...

- کنعان (موسیقی متن فیلمهای کنعان و پرونده هاوانا) – کریستف رضاعی

/ 5 نظر / 5 بازدید
مستانه

اين روزها که مدام لبخند میزنم به پهنای صورتم تا نگاه کسی خیره نماند به خالی دستانم به نبود دلم این روزها که مانده ام میان رفتن و ماندن همین روزها که زندگی لبه تیغی بی رحم را میماند ... میان اینهمه خوب است که تو هستی نسیم خوب است که مینویسی ... ممنون عزیزم

candle

میدونی نسیم ! پست هات یه وقتایی زیاده دلنشین هستن ... انقدری که دست و دل آدم نمیره به بستن صفحه ... دوست داره تا آخر دنیا هی جمله هات رو بخونه و بخونه ...

مستانه

هر بارم كه بخونم بازم این تکه اش دیووانه ام میکند : زنها دستشان که خالی شد و پشتشان، دوراهی را نمی روند. گم می شوند. بی آغوش که بمانند می روند که نرسند. گور می شوند

دکتر مینا

یکی از زیباترین قطعاتی بود که شنیدم ... مرسی