مهرنامه: تفسیر جهان آری؛ تغییر جهان نه

آقای قوچانی عزیز

مهرنامه تان حتی اگر آن عنوان وسوسه انگیز روی جلد را هم نداشت یا آن مقالات را که فکر کنم کافی باشد برای درگیر شدن تا اردیبهشت سال بعد که قرار است شماره بعدش بیاید-اگر بیاید و امیدوارم که بیاید-  باز این ضمیمه ادب و هنرتان به دنیا می ارزید. به اندازه تمام مهری که جا گذاشته اید لای تک تک صفحات این ماهنامه جدید سپاس...

پینوشت: خوشایند نبود ولی فعلا اسبابمان را اینجا پهن کرده ایم. پستها را هم کم کم منتقل خواهم کرد. تا چه پیش آید...

/ 17 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sk

وای نسیم من موندم حیرون که چرا ولوج رو فیلتر کردن زنده باد نسیم[گل]

مسعود

نسیم جان یعنی کلا منتقل شدی به پرشین بلاگ؟ این مهرنامه هم این روزها اسباب وقت گذراندن مان شده است بدجور

فرناز

سلاملکم چقد خوبه که هستی!

negin

زنده باد "ولوج"!زنده باد نسیم!

آذین

مبارک باشه خونه ی نو.

فکر با صدای بلند

سلام منزل نو مبارک خوشحالم که می نویسید [لبخند]

یلدا

با فیل.ترشکن می خوندمت. از دستت نمی دم.

محمد

خونه نو مبارک ! تو این مدت از گودر نوشته هات رو دنبال میکردم . خوشحالم که ادامه میدی

لیلی..

خیلی خوشحالم که اینجا میخونمت باز..منزل نو مبارک و دلت روشن!