به احترام ایمان ملکی

بعضی از هنرمندها انگار جادوی خاصی دارند در کارشان. وادارت می کنند نفست را حبس کنی و به احترامشان لحظه ای متوقف کنی زمان را در فاصله بین دم و بازدمت.

بعضی از هنرمندها انگار بلدترند روح هنر را. می برند تو را با خود در چشم بر هم زدنی و رهایت می کنند تا بگردی خود را پیدا کنی در شکوه دنیایشان.

بعضی از هنرمندها انگار هنرمندترند اصلا.

ایمان ملکی از این دست است. سه کارش را که خیلی دوست دارم میزارم اینجا. بقیه را از سایت خودش ببینید. حتما لذت می برید.

فال حافظ

سرگیجه

آرزو

/ 0 نظر / 7 بازدید