کاش این فقط یک داستان بود

پسر مادر نداشت. خودش بود و پدرش که به تنهایی بزرگش کرده بود. روز ۱۸ تیر بود. پسر همراه نامزدش در خیابان بود که مامورها ریختند و با باتوم محکم به صورتش کوبیدند و کشان کشان با خود بردندش. نامزدش هیچ کاری نتوانسته بود بکند. دو روز بعد پدر را خبر کردند که پسرت در بیمارستان است. پسر آنجا بود با دو مامور و سر و صورت باندپیچی شده. پدرش چهار روز بالای سرش بود و پسر رفته رفته بهتر می شد. روز چهارم که پدر به دنبال دارو داروخانه ها را بالا و پایین می کرد پسر را با خود بردند. پدر که برگشت تخت خالی بود. روز ۸ مرداد برای پدر بدترین روز خدا بود. دارم فکر می کنم کدام لحظه اش سختتر گذشته بر پدر؟ آن زمان که زنگ زدند و گفتند که برای شناسایی برود یا آن لحظه که در آن یخچال باز شده و پسرش را دیده سرد و سنگین خوابیده با بدنی که یک جای سالم در آن نبوده  و با چشمی که شکنجه از بین برده بودش یا آن زمان که فهمیده تمام اعضای داخلی پسرش را درآورده اند یا شاید هم آن زمانی که آن برگه را جلویش گذاشتند که تایید کند پسرش در اثر بیماری مرده و حق هم ندارد برایش عزاداری کند وگرنه همین جسد را هم بهش نمی دهند. نمی دانم. اما آنها یک چیز مهم را یادشان رفته بود. که یک پسر قهرمان حتما حتما تربیت شده یک قهرمان است. پدر شجاعانه ترین کار ممکن را کرد. همان جا اعلام کرد نه برگه را امضا می کند نه جسد پسرش را می خواهد. دلش را سنگ می کند و از پسرش می گذرد اما سکوت نمی کند و به همه خواهد گفت که پسرش نمرده بلکه او را کشته اند آن هم به فجیع ترین شکل ممکن. و حالا چند شبانه روز است که در خانه پدر باز است مردم می آیند و می روند  بی اعتنا به مامورها عزاداری می کنند و ماجرا را برای هم تعریف می کنند. حتی شنیده ام خانواده های دیگر هم که حق عزاداری ندارند به آنجا پناهنده شده اند تا شاید بتوانند با خیال راحت برای عزیزانشان گریه کنند. پدر ایستاده مثل کوه . پدر حالا برای همه یک قهرمان است اما من می دانم ته دلش آرزو می کند کاش هنوز فقط برای پسرش پدر بود...

/ 4 نظر / 6 بازدید
نسیم

سه شنبه 13 مرداد1388 ساعت: 23:51 توسط:پريناز اين اتفاقها داستان نيستند،حقيقتند.يك حقيقت تلخ با يك پايان خوش!

نسیم

چهارشنبه 14 مرداد1388 ساعت: 8:11 توسط:الکسی ایوانیچ حق همه ی این پدرها و مادرها و . . . رو می گیریم ازشون پرم از خشم و نفرت

نسیم

چهارشنبه 14 مرداد1388 ساعت: 13:28 توسط:امیرحسین تلخ تر از زهر

نسیم

سه شنبه 20 مرداد1388 ساعت: 0:53 توسط:بچه های باحال یک رشته چه فرقی می کند بودن یا نبودن. ما بازیچه ی دست خداییم؟ یا تقدیر مارا به چنین روزی انداخته؟ پس بازیچه ی دست تقدیریم.پس خدایمان تقدیرست؟ وای پس بندهی اندازه هاییم چه کسی اندازه هارا به وجود آورد...قسمت؟ باز هم خدایی دیگر؟ وای ...و...وای بر ما که هر لحظه خدایی بر خود بر می گزینیم. چشم و گوش خود را باز کنید و نوک کفش خود را پاره کنید و همیشه به آن بنگرید که سرنوشتمان همینست