این روزها، شهر

دیشب مهمان دولت مهرورز بودیم به صرف گاز اشک آور و باتوم برقی. و به یمن پذیرایی شاهانه شان شب خوبی را گذراندیم. سنگ تمام گذاشتید آقایان. مخصوصاً وقتی من داشتم با آن دو پیرمرد صحبت می کردم و آنها سعی می کردند قانعم کنند که من دچار شور جوانی شده ام و صلاح خود را نمی دانم و شما از راه رسیدید... و آن باتوم لعنتی تان را با آن صدای مشمئز کننده اش به پسرکی زدید که بیشتر از 20 سال نداشت و فقط تماشاچی بود و بعد بدن نیمه فلجش را وحشیانه روی زمین می کشیدید... همان دو پیرمرد به دادش رسیدند و از زیر دستان شما نجاتش دادند. همان ها که داشتند سعی می کردند مرا قانع کنند که اشتباه می کنم.وظیفه تان را به خوبی انجام دادید... قانع شدند که اشتباه می کنند...

/ 7 نظر / 6 بازدید
نسیم

چهارشنبه 20 خرداد1388 ساعت: 10:52 توسط:امیرحسین خرداد پر حادثه...این قبیل توحش نشون دادن ها فقط نشون دهنده اینه که بازی رو باختن

نسیم

چهارشنبه 20 خرداد1388 ساعت: 13:30 توسط:کوچه نادری چقدر تلخ! تصورش سخت است، باورش که واسفاها

نسیم

چهارشنبه 20 خرداد1388 ساعت: 18:31 توسط:یلدا علایی متاسفم. امیدوارم شنبه روز ما باشد.

نسیم

چهارشنبه 20 خرداد1388 ساعت: 21:40 توسط:لیلا حس تلخیه که باید کتک بخوری ، باید نابود بشی تا مردم با چشمای خودشون ببینن و راضی بشن که باشن و کنار نکشن .

نسیم

جمعه 22 خرداد1388 ساعت: 11:38 توسط:فریدا متاسفانه این ملت خیلی وقت ها احتیاج به بروز فاجعه داره تا قانع بشه

نسیم

جمعه 22 خرداد1388 ساعت: 12:37 توسط:مهسا خانومی آخی !!! بیچاره پسره ![ناراحت] به امید ایران آزاد و سبز !!!! [قلب][گل]

نسیم

شنبه 23 خرداد1388 ساعت: 8:44 توسط:نیکی جومپی خوش گذشته که جای دوستان خالی سلام