اغتشاش از نوع خانوادگی

گوشه امنی در این دنیا است که هروقت دلم آغوش بخواهد پناهنده می شوم آنجا. پیرزنی دارد گرد و قلنبه که مهربانی از چشمهایش می ریزد و  پیرمردی که می نشیند برایت کتاب خواندن با آن عینکش و با آن زبانی که برای بعضی کلمات نمی چرخد. و من از آن دختر دلتنگ غمگین تبدیل می شوم به نوه بزرگی که عشق پیرمرد و پیرزن را یک تنه در اختیار دارد. بعد فکر کن خزیده ای در آن خانه، کز کرده ای یک گوشه، دلت که گرفته هیچ، نمایش مسخره ای هم از حضور در حال پخش است. پیرمرد که از قضا بسیار هم مذهبی است بک هو می گوید:" من نمی فهمم کی پا شده رفته خوب شما که این همه آدم داشتین روز عاشورا می آوردید جلوی ما درمی اومدن دیگه." اول چشمانم گشاد می شود، بعد می گویم:" جلوی شما باباجی؟" پیرزن از آن طرف می گوید:" پس چی. از 13 آبان همه را رفته من هم اگه پا داشتم می رفتم." پیرمرد می گوید:" به ...( شوهر خاله ام را می گوید) می گم تو جلو نرو قدت بلنده شناسایی می شی. من کوچولو ام، گم می شم. تو هم دختر یه کم ورزش کن این جور که لاجونی که نمی تونی بدویی." بعد همه می گن چرا حالت خوب می شه می ری اونجا.  تو را خدا شما بگید این پیرمرد ماچ لازم نیست؟

/ 6 نظر / 7 بازدید
نسیم

یکشنبه 27 دی1388 ساعت: 10:52 توسط:sk چرا نسيم. اساسي ماچ لازم است. دمتان گرم خانوادگي (جمعه 11 دی1388 ساعت: 21:22)

نسیم

یکشنبه 27 دی1388 ساعت: 10:53 توسط:نگين چرا والا!نسيم جان، مراتب ماچ مارو به ايشون برسون[لبخند] (جمعه 11 دی1388 ساعت: 21:24)

نسیم

یکشنبه 27 دی1388 ساعت: 10:54 توسط:مسعود یک ماچ هم از طرف من لطفا[چشمک] مرسی (جمعه 11 دی1388 ساعت: 21:58)

نسیم

یکشنبه 27 دی1388 ساعت: 10:55 توسط:عرفان دلمون تنگ شده... (جمعه 11 دی1388 ساعت: 22:6)

نسیم

یکشنبه 27 دی1388 ساعت: 10:56 توسط:داروگ ایوَل بابا! ایوَل! خدا این دلگرمیا رو از ما نگیره ضمنا بله حق داری ماچ لازمن :) (شنبه 12 دی1388 ساعت: 1:33)

نسیم

یکشنبه 27 دی1388 ساعت: 10:57 توسط:فکر با صدای بلند از طرف حقیر هم چند ماچ و صد بارک الله خدمتشون ابلاغ کنید[نیشخند] (شنبه 12 دی1388 ساعت: 8:20)