ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

قصه آخر
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
 

هزار و یک سال هم که طول بکشد

به شوق آن عاشقانه ترین

روایت آخر

پیدایت خواهم کرد

و

در آغوشت به خواب خواهم رفت...