ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

شبانه روز
نویسنده : نسیم - ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
 

شب

پر است از صدای ساکت گریه

پیچیده در بستری

که روزی قرار بود

عطر تنی در آن بپیچد

و روز

پر است از تو

تویی که رفته ای

خیلی وقت است که رفته ای ...