ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

من امروز
نویسنده : نسیم - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
 

...و نمی دانی چه تلخی غریبی گریبان آدم را می گیرد میان این چله نشینی صبورانه آرام آن زمان که می شنوی "دوستت دارم"  از آدمی که هیچ هم دوستش نداری...