ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

عاشقانه آخر
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
 

می دانی که تمام عاشقانه های منی؟

چشمانم این را می گوید

اما تو چیزی نگو

لبخندی نزن

دانستنش تنها بارم را سنگین تر می کند

این دم رفتن

چشمانت را ببند

و بگذار بروم

بی آنکه فهمیده باشم که می دانی