ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

در گوشی با خدا
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
 

هرچه قدر هم که بگویی نه، به همان بزرگی خودت قسم ،گاهی کسی باید باشد که تنگ در آغوشت بگیرد و بگذارد اشکهایت سرازیر شود و آرام در گوشت زمزمه کند:" دیوونه من باهاتم. گور بابای همه دنیا." تا تو یادت نرود که هنوز گوشه امنی در دنیا برای زندگی کردن هست...