ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

از لابه لای خشونت این روزها
نویسنده : نسیم - ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
 

به من دست نزن

خودت که خبر نداری

هرم دستانت

جانم را می سوزاند

پسر آتش ...