ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

چرا گرفته دلت؟
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
 

چرا گرفته دلت مثل آنکه تنهایی
چقدر هم تنها
خیال میکنم دچار آن رگ پنهان رنگها هستی
دچار یعنی عاشق
و فکر کن چه تنهاست
اگر که ماهی دریا دچار ابی دریای بیکران باشد
چه فکر نازک غمناکی
دچار باید بود

"سهراب سپهری"

پینوشت: می شه این قدر این جمله مسخره "ما که گفته بودیم." را تو گوش من زمزمه نکنید. یا حداقل یکی یک ذره به غرغرهای من گوش بده...