ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

نذر
نویسنده : نسیم - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
 

نذر کرده ام

آن قدر به تو چشم بدوزم

تا چشمانم سفید  شود

بعدش

می توانی در آنها طرحی بکشی

که دوستش داشته باشی

شاید

دلیلی شود

برای نگاه کردن به من...