ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

جشن حضور
نویسنده : نسیم - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

مرا بگیران

با هُرم حضورت

و مهمان پایکوبی ام شو

میان رقص شعله ها

قبل از آنکه تمام شوم

در فاصله دو نفس عمیق