ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

فراموشی
نویسنده : نسیم - ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

یادم باشد

بنویسم بر برگه ای

بچسبانم به در اتاق

که "زندگی چیز خوبی است."

و تکرارش کنم روزی ده بار

و لبخند بزنم

به اندازه سه قاشق چایخوری در روز

و بشمارم ثانیه ها را

شصت بار در دقیقه

تا شاید یادم برود

زندگی بدون بعضی آدمها

اصلا هم چیز خوبی نیست...

پینوشت: برای کتایون و برای امیرحسین کامیار که دوست دارم فکر کنم برمی گردند خیلی زود و برای تمام دوستان نادیده ام